Kontakt

MARINA MIKULIĆ
Direktorica projekta

M +385 98 92 39 517
E marina.mikulic@rexpo.hr

IVANA KUMRIĆ
Voditeljica operativnih poslova

M +385 95 53 47 822
E ivana.kumric@rexpo.hr

BOŽENA VRGOČ
Voditeljica prodaje i marketinga

M +385 92 20 92 794
E bozena.vrgoc@rexpo.hr

VLATKA VUŽIĆ
Voditeljica odnosa s javnošću

M +385 91 56 57 716
E pr@rexpo.hr