Kontakt

MARINA MIKULIĆ

Direktorica projekta

+385 98 92 39 517

KRISTINA ŠUŠNJARA

Voditeljica prodaje

+385 95 91 40 182

REXPO 2018 SUDIONICI